تامین مصالح

  • تامین مصالح سنگی و سنگ ساختمانی و بتن در خط 7 متروی تهران به کارفرمایی شرکت مهندسی سپاسد
  • تامین مصالح آزادراه تهران شمال به کارفرمایی شرکت ارسا ساختمان بین الملل
  • تامین مصالح آزادراه تهران شمال به کارفرمایی شرکت خاک و سنگ
  • تامین مصالح سنگی ، ساختمانی ،بتون و سیمان ایستگاه D7 به کارفرمایی شرکت سازه کاران ایلام
  • تامین مصالح سنگی ، سیمان و آرماتورهای مورد نیاز تونل آرش اسفندیار به کارفرمایی موسسه حرا
  • تامین مصالح سنگی و سیمان به کارفرمایی شرکت عمران سریر
  • تامین مصالح سنگی، سیمان و عملیات اجرایی روسازی راه آهن به کارفرمایی شرکت تراورس
  • تامین مصالح سنگی ، سنگ ساختمانی و سیمان به کارفرمایی شرکت وحدت مسجد سلیمان
  • تامین مصالح سنگی ،سیمان و آرماتورهای موردنیاز تونل های شهید ضربعلی زاده و شوشتری به کارفرمایی موسسه حرا
  • تامین مصالح فولادی به کارفرمایی موسسه شهید رجایی

 

افتتاح خط Û· مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 14ª