تامین مصالح

 • تامین مصالح سنگی و سنگ ساختمانی و بتن در خط 7 متروی تهران به کارفرمایی شرکت مهندسی سپاسد
 • تامین مصالح آزادراه تهران شمال به کارفرمایی شرکت ارسا ساختمان بین الملل
 • تامین مصالح آزادراه تهران شمال به کارفرمایی شرکت خاک و سنگ
 • تامین مصالح سنگی ، ساختمانی ،بتون و سیمان ایستگاه D7 به کارفرمایی شرکت سازه کاران ایلام
 • تامین مصالح سنگی ، سیمان و آرماتورهای مورد نیاز تونل آرش اسفندیار به کارفرمایی موسسه حرا
 • تامین مصالح سنگی و سیمان به کارفرمایی شرکت عمران سریر
 • تامین مصالح سنگی، سیمان و عملیات اجرایی روسازی راه آهن به کارفرمایی شرکت تراورس
 • تامین مصالح سنگی ، سنگ ساختمانی و سیمان به کارفرمایی شرکت وحدت مسجد سلیمان
 • تامین مصالح سنگی ،سیمان و آرماتورهای موردنیاز تونل های شهید ضربعلی زاده و شوشتری به کارفرمایی موسسه حرا
 • تامین مصالح فولادی به کارفرمایی موسسه شهید رجایی

 

افتتاح خط Û· مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 14ª

مدیریت و مشارکت در ساخت و اجرا

 • مدیریت و مشارکت در ساخت ایستگاه آهنگ از خط 7 مترو تهران
 • مدیریت و مشارکت در ساخت سد عظیم کرخه
 • مدیریت و مشارکت در ساخت فاز 1 از خط 3 مترو تهران
 • مدیریت و مشارکت در ساخت بلندترین سد خاکی کشور ( سدگتوند)
 • مدیریت و مشارکت در ساخت و روسازی بخش شرقی غربی خط 7 مترو تهران به کارفرمایی شرکت تراورس